Τελευταία Νέα

Voucher Τουρισμού για νέους έως 29 ετών (Β’ κύκλος) Υλοποιούνται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι...
Υλοποιούνται από το Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. προγράμματα κατάρτισης ανέργων νέων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κιθαιρώνεια» στα πλαίσια ...
«ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ VOUCHER » «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣ...